Nieuwsbrief september 2015

Download: nieuwsbrief-september-2015

 •  Algemeen
  • Welkom
  • Schooldrank en kleuterkoek
  • Vrije dagen 1ste trimester
  • Prijzen maximumfactuur 2015 – 2016
  • Warme maaltijden
  • Maandelijkse bestelformulieren
  • Kleur van mededelingen
  • Belangrijk: Kom elke dag op tijd
  • Rangen
  • Parkeren in de Nieuwstraat
  • Kriebelteam
  • Dag van de sportclub
  • Strapdag
  • Wijziging Godsdienstkeuze / Niet-Confessionele Zedenleer
  • School- en studietoelagen
  • Fruit als gezond tussendoortje!
 • Nieuws uit de kleuterschool
  • Infoavonden september
  • Activiteiten – uitstappen
  • Zwembeurten
  • Heen- en weermapje
  • Turn- en zwemkledij
  • Abonnementen jeugdlectuur
 • Nieuws uit de lagere school
  • Infoavonden september
  • Activiteiten – uitstappen
  • Sportactiviteiten
  • Zwembeurten
  • Turn- en zwemkledij
  • Speelgoed op vrijdag
  • Groeiboeken Frans
  • Abonnementen jeugdlectuur