Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 • Wij hebben een eigen stem en willen die laten meetellen.
 • Wij willen praten over wat er tof is in de school en wat de school minder leuk maakt.
 • Wij willen voorstellen doen om de school beter, leuker en toffer te maken.
 • Wij willen projectjes op school actief mee uitwerken.

Wie zit er in de leerlingenraad?
Afgevaardigden uit elk leerjaar.

Hoe werkt de leerlingenraad?

 • Per leerlingenraad worden er van elk leerjaar twee afgevaardigden gekozen door de klasgroep.
 • Elke leerlingenraad komen er andere leerlingen aan bod.
 • Doorheen het jaar zijn er verschillende soorten vergaderingen en activiteiten die op het programma staan. Dit is afhankelijk van jaar tot jaar en wat de leerlingen zelf aanbrengen.
 • Sommige onderdelen bestaan uit meerdere bijeenkomsten.
 • Na elke leerlingenraad brengen de afgevaardigden de andere leerlingen van de klas op de hoogte van de besluiten die er genomen zijn.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • 1 keer per maand komt de leerlingenraad tijdens de middag samen.
 • De leerlingen van de leerlingenraad krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en wat er op het programma staat.
 • Nadien lichten de leerlingen van de leerlingenraad de klasgenoten in over de besluiten die er genomen zijn in de leerlingenraad.