Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

  • Wij hebben een eigen stem en willen die laten meetellen.
  • Wij willen praten over wat er tof is in de school en wat de school minder leuk maakt.
  • Wij willen voorstellen doen om de school beter, leuker en toffer te maken.

Wie zit er in de leerlingenraad?

Verkiezingen volgen in de maand september!

Hoe werkt de leerlingenraad?

  • Tijdens de maand september stellen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zich kandidaat.  Deze leerlingen mogen een verkiezingscampagne houden. ( affiches maken, zichzelf voorstellen, hun motivatie en programma meedelen, …)
  • Tijdens de verkiezing worden uit elke klas 2 leerlingen (1 jongen en 1 meisje) verkozen die gedurende het hele schooljaar in de leerlingenraad zal zetelen.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

  • 1 keer per maand komt de leerlingenraad tijdens de middag samen in de computerklas
  • De leerlingen van de leerlingenraad krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en wat er op het programma staat.
  • Nadien lichten de leerlingen van de leerlingenraad de klasgenoten in over de besluiten die er genomen zijn in de leerlingenraad.
  • Er worden verslagen gemaakt die opgehangen worden in de klas en elders in de school, zodat iedereen op de hoogte is.
  • De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar worden ook op de hoogte gebracht door de afgevaardigden van de leerlingenraad.