Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

  • Wij hebben een eigen stem en willen die laten meetellen.
  • Wij willen praten over wat er tof is in de school en wat de school minder leuk maakt.
  • Wij willen voorstellen doen om de school beter, leuker en toffer te maken.

Wie zit er in de leerlingenraad?
Afgevaardigden uit het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Hoe werkt de leerlingenraad?

  • Tijdens de maand september stellen de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zich kandidaat.  Deze leerlingen mogen een verkiezingscampagne houden. ( affiches maken, zichzelf voorstellen, hun motivatie en programma meedelen, …)
  • Tijdens de verkiezing worden uit elke klas 2 leerlingen (1 jongen en 1 meisje) verkozen die gedurende het hele schooljaar in de leerlingenraad zal zetelen.

Wanneer vergadert de leerlingenraad?

  • 1 keer per maand komt de leerlingenraad tijdens de middag samen in de computerklas
  • De leerlingen van de leerlingenraad krijgen hiervoor een uitnodiging. Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en wat er op het programma staat.
  • Nadien lichten de leerlingen van de leerlingenraad de klasgenoten in over de besluiten die er genomen zijn in de leerlingenraad.
  • Er worden verslagen gemaakt die opgehangen worden in de klas en elders in de school, zodat iedereen op de hoogte is.
  • De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar worden ook op de hoogte gebracht door de afgevaardigden van de leerlingenraad.