Willem Wever

Link: www.willemwever.nl

Willem Wever is een programma op de Nederlandse radio en tv dat al meer dan 35 jaar bestaat.
Het programma geeft een antwoord op brandende vragen van kinderen.
Op de site kan je de tv-afleveringen terug bekijken.
Je vindt er een antwoord op honderden vragen die door kinderen werden gesteld.
Je kan er ook heel wat leuke en leerrijke games spelen.
En heb je zelf een brandende vraag, dan kan je die doorsturen naar de redactie.

Meer lezen

Nieuwsbrief september 2015

Download: nieuwsbrief-september-2015

 •  Algemeen
  • Welkom
  • Schooldrank en kleuterkoek
  • Vrije dagen 1ste trimester
  • Prijzen maximumfactuur 2015 – 2016
  • Warme maaltijden
  • Maandelijkse bestelformulieren
  • Kleur van mededelingen
  • Belangrijk: Kom elke dag op tijd
  • Rangen
  • Parkeren in de Nieuwstraat
  • Kriebelteam
  • Dag van de sportclub
  • Strapdag
  • Wijziging Godsdienstkeuze / Niet-Confessionele Zedenleer
  • School- en studietoelagen
  • Fruit als gezond tussendoortje!
 • Nieuws uit de kleuterschool
  • Infoavonden september
  • Activiteiten – uitstappen
  • Zwembeurten
  • Heen- en weermapje
  • Turn- en zwemkledij
  • Abonnementen jeugdlectuur
 • Nieuws uit de lagere school
  • Infoavonden september
  • Activiteiten – uitstappen
  • Sportactiviteiten
  • Zwembeurten
  • Turn- en zwemkledij
  • Speelgoed op vrijdag
  • Groeiboeken Frans
  • Abonnementen jeugdlectuur

Meer lezen