Nieuwsbrief november 2015

Download: nieuwsbrief-november-2015

 • Algemeen
  • Vrije dagen
  • Koeken
  • Voorleesweek
  • Nieuws uit de oudervereniging
  • Oproep
  • Toeka: Dag van de Kinderrechten
  • Milieu: Zero-afvaldag
  • Verkeer: Fluodag
 • Nieuws uit de kleuterschool
  • Activiteiten – uitstappen
  • Sportactiviteiten
  • Zwembeurten
  • Kerstboeken
  • Nieuwjaarsbrieven
 • Nieuws uit de lagere school
  • Activiteiten – uitstappen
  • Zwembeurten
  • Bosklassparen
  • Zeeklassparen
  • Kerstboeken
  • Nieuwjaarsbrieven

Meer lezen

Kids tube

Link: www.kids-tube.nl

Op Kids-Tube.nl vind je de beste kinderfilmpjes en kinderliedjes.
Er wordt steeds voor gezorgd dat altijd de leukste filmpjes voor kinderen beschikbaar zijn.
De filmpjes worden – voordat ze online worden gezet – gecontroleerd of deze geschikt zijn voor kinderen.
Ze zijn netjes onderverdeeld in leeftijdscategorieën en je kan ook thematisch op zoek gaan.
Op Kids-Tube.nl vind je ook heel wat kinderliedjes en je kan zelfs volledige kinderfilms bekijken.

Meer lezen

Nieuwsbrief oktober 2015

Download: nieuwsbrief-oktober-2015

 • Algemeen
  • Vrije dagen
  • Verse soep
  • Schoolreissparen
  • Schoolrekeningen
  • Lidgeld oudervereniging
  • Afwezigheden
  • Invullen aanvragen schooltoelagen
  • Voorwaarden verkrijgen schooltoelagen
  • Parkeren in de Nieuwstraat en kus- en rijzone
  • Saved by the bell
  • Turnpantoffels
  • Fairtrade labels
 • Nieuws uit de kleuterschool
  • Openklasdag IK-klas
  • Activiteiten – uitstappen
  • Zwembeurten
 • Nieuws uit de lagere school
  • Activiteiten – uitstappen
  • Sportactiviteiten
  • Zwembeurten
  • Zeeklassen 6de leerjaar
  • Rapporten
  • Fietscontrole & hercontrole
  • Oudervereniging
  • Wedstrijden Davidsfonds

Meer lezen

Willem Wever

Link: www.willemwever.nl

Willem Wever is een programma op de Nederlandse radio en tv dat al meer dan 35 jaar bestaat.
Het programma geeft een antwoord op brandende vragen van kinderen.
Op de site kan je de tv-afleveringen terug bekijken.
Je vindt er een antwoord op honderden vragen die door kinderen werden gesteld.
Je kan er ook heel wat leuke en leerrijke games spelen.
En heb je zelf een brandende vraag, dan kan je die doorsturen naar de redactie.

Meer lezen

Nieuwsbrief september 2015

Download: nieuwsbrief-september-2015

 •  Algemeen
  • Welkom
  • Schooldrank en kleuterkoek
  • Vrije dagen 1ste trimester
  • Prijzen maximumfactuur 2015 – 2016
  • Warme maaltijden
  • Maandelijkse bestelformulieren
  • Kleur van mededelingen
  • Belangrijk: Kom elke dag op tijd
  • Rangen
  • Parkeren in de Nieuwstraat
  • Kriebelteam
  • Dag van de sportclub
  • Strapdag
  • Wijziging Godsdienstkeuze / Niet-Confessionele Zedenleer
  • School- en studietoelagen
  • Fruit als gezond tussendoortje!
 • Nieuws uit de kleuterschool
  • Infoavonden september
  • Activiteiten – uitstappen
  • Zwembeurten
  • Heen- en weermapje
  • Turn- en zwemkledij
  • Abonnementen jeugdlectuur
 • Nieuws uit de lagere school
  • Infoavonden september
  • Activiteiten – uitstappen
  • Sportactiviteiten
  • Zwembeurten
  • Turn- en zwemkledij
  • Speelgoed op vrijdag
  • Groeiboeken Frans
  • Abonnementen jeugdlectuur

Meer lezen