Inschrijvingen

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

  • op de openklasdagen van de instapklas
  • op de grote opendeurdag voor de kleuter- en lagere school
  • op de kennismakingsdag in augustus
  • op schooldagen tijdens de klasuren
  • na afspraak met de directeur: 015/31 25 80

Bij de eerste inschrijving moeten de ouders een officieel bewijsstuk kunnen voorleggen waaruit de identiteit van het kind blijkt: ISI+kaart, de kidsID of geboorteattest.
Voor inschrijvingen in het 2de, 3de, 4de 5de of 6de leerjaar vragen wij een kopie van het rapport van de vorige school.

Op het inschrijvingsformulier ondertekenen de ouders een verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders de schoolbrochure (informatie en schoolreglement) en vullen volgende formulieren in:

  • akkoordverklaring en kennisneming van het schoolreglement en het pedagogisch project,
  • toestemming publicatie foto’s
  • keuzeformulier godsdienst – zedenleer (enkel lagere school)
  • bestelformulier turnkledij (enkel lagere school)