M.E.G.A.-Preventieproject

Reeds enkele schooljaren bestaat in het zesde leerjaar van alle Duffelse lagere scholen, en dus ook in onze eigen school, een preventieproject, genaamd M.E.G.A., wat staat voor ‘Mijn Eigen Goede Antwoord’. Dit project is een partnerschap tussen de lokale politie (Duffel), de Federale Politie (afdeling Putte), de scholen en leerkrachten, het gemeentebestuur, de CLB’s en ook de ouders.

Het is een preventieproject dat de volgende doelstellingen beoogt:

  • grotere assertiviteit (= attitudevorming)
  • het leren omgaan met stress en agressie (racisme en pesterijen)
  • het leren omgaan met bepaalde vormen van druk (groepsdruk)
  • het leren inschatten van ruzies en woordenwisselingen
  • het nemen van risico’s

Via deze doelstellingen willen de organisatoren de leerlingen leren neen zeggen tegen allerlei vormen van drugs (roken, alcohol, medicatie en illegale drugs).
Het preventiepakket omvat tien lessen, die deels gegeven worden door een politieagent, deels door de groepsleraar en eenmaal door een CLB-medewerker.
Daarom wordt dit project ook dit jaar in het programma van het zesde leerjaar voorzien.