Onderwijsaanbod en schoolreglement

Onderwijsaanbod – Leerplannen

’t Kompas is een gemengde gemeentelijke basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Meer info vindt u op www.duffel.be

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Hans Vanbedts, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school.

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd, via het gebruik van de OVSG-leerplannen, in de leergebieden:

  • lichamelijke opvoeding
  • muzische vorming
  • taal: Nederlands en Frans
  • wereldoriëntatie
  • wiskunde

en de leergebiedoverschrijdende thema’s:

  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • ICT

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.

Schoolreglement en Pedagogisch project

Het pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam. Het is een algemeen kader waarin een visie wordt vastgelegd over de waarden, normen en doelen van de school, kortom wat onze school wenst te bereiken op het vlak van onderwijs en opvoeding.

Door dit project zal onze gemeenteschool zich beter kunnen profileren om alzo aan alle participanten klaar en duidelijk mee te delen wat onze gemeenteschool te bieden heeft. Dit pedagogisch project zal door het volledige schoolteam niet alleen onderschreven, maar ook echt gedragen en uitgedragen moeten worden. Tevens is het een leidraad voor de verdere en voortdurende uitbouw van het schoolwerkplan. De volledige tekst van het pedagogisch project kan u hier nalezen.

Schoolreglement