Zo gaat het op onze lagere school

Deze slideshow vereist JavaScript.

Naar de lagere school

Alle eerste dingen hebben drempels. Voor het eerst alleen stappen, voor het eerst naar de kleuterklas, en ook voor het eerst naar het eerste leerjaar.
Sommige kleuters zitten er op te wachten en kijken er nieuwsgierig naar uit, weer anderen zijn bang voor het onbekende…
Stap voor stap werkt meester Jochem en de kinderen aan die nieuwe wereld. Een nieuwe wereld waar toch veel vertrouwd blijkt. Natuurlijk vragen de nieuwe lessen en activiteiten inspanningen die echter stapsgewijs worden opgebouwd. Zo wordt die drempel van het eerste leerjaar een opstapje naar een nieuwe wereld vol ontdekkingen en plezier hebben in het leren lezen, schrijven, rekenen…..
Er valt heel wat te beleven in het tweede leerjaar bij juf Liesbeth en juf Ann. Het technisch lezen wordt verder ingeoefend, maar ook het begrijpend lezen krijgt stilaan meer aandacht. De leerlingen krijgen tal van woordpakketten aangeboden. De hoofdletters staan eveneens op het programma. We leren rekenen tot 100 op een concrete manier en ook de tafels ontbreken niet. Leerrijke WO.-lesjes  en uitstappen, leuke muzische activiteiten, dragen eveneens bij tot een boeiend tweede leerjaar.
In het derde leerjaar, bij juf Katrijn en juf Dorine, gaan we actief leren.  Kennis, inzichten en vaardigheden worden verder ontwikkeld. Ook lezen de leerlingen de getallen tot 1000 en dit zowel onder de vorm van hoofdrekenen als cijferend rekenen. Tevens is het de bedoeling de leerlingen bewust te maken van het belang van de natuur. De dieren en planten in de klas geven hier al aanleiding toe. De verschillende uitstappen zorgen ervoor dat we op een leuke manier allerlei dingen leren die we nooit meer zullen vergeten met als hoogtepunt de bosklassen.
Bij juf Laura in het vierde leerjaar maken we er samen een fijn jaar van. We leren verdere uitbreidingen van de getallen tot 10 000. Maar daarnaast komen er ook komma’s aan te pas.  We berekenen de omtrek en maken voor het eerst kennis met oppervlakte van meetkundige figuren. Voor W.O. behandelen we verschillende thema’s. We bekijken onze aarde door een andere bril, maar nemen ook een kijkje dichterbij. Zo trekken we enkele keren op wandel in onze eigen gemeente. Toch zoeken we het soms ook verder weg. Je ziet, we maken er een spetterend jaar van.
Bij juf Ines stappen de kinderen de derde graad van de lagere school binnen . Naast een flinke dosis Nederlands, tellen tot 10 miljoen en een uitgebreide portie W.O. maken de leerlingen kennis met de Franse taal. Ook technologie komt ruimschoots aan de beurt en enkele keren per jaar duiken we zelfs de schrijnwerkerij in om onze nestkastjes te timmeren. Een stevig gevuld schooljaar dat echter voorbij vliegt.De zeeklassen zijn voor de zesdeklassers een topweek. Jaren later praten ze nog over deze leerrijke week
met uitstappen, natuurexploraties, bezoeken aan interactieve musea, sport en spel, … In deze laatste klas van de lagere school tracht juf Joke alle leerlingen naar eigen mogelijkheden en capaciteiten voor te bereiden op een passende studiekeuze in de middelbare school.

Juf Dorine zet hen tijdens de godsdienstles op weg naar de eerste communie, juf Yamina verzorgt de lessen Islamitische godsdienst en juf Sjoertje en juf Evi begeleiden de leerlingen die zedenleer volgen.

Tijdens de lessen turnen en zwemmen werken meester Joeri en juf Marjan aan de conditie en vaardigheden van onze leerlingen.