Een dagje in ons kleuterklasje

Deze slideshow vereist JavaScript.

Onze schooldag begint om 8.30 u., dan gaat de bel.

Alle kleuters verzamelen in de rij op de speelplaats.

In de gang heeft iedere kleuter zijn eigen kapstok, voorzien van zijn/haar symbool of naam. Ze doen zelf hun jas uit. Ook de boekentassen worden leeggemaakt: koek, drankje, mapje,… alles wordt op de juiste plaats gelegd.

Tijdens het onthaal kunnen er verschillende klassikale activiteiten aangeboden worden bijvoorbeeld een vertelmoment, aanpassen van de kalenders ( week- en weerkalender), overlopen van de daglijn, …

Na het onthaal gaan ze in groepjes werken. Er is meestal een begeleide groep en de andere kleuters spelen of werken zelfstandig. De begeleide activiteit kan een taal-, beeldende-, of denkactiviteit zijn.

Rond 9.40 u. ruimen we op en gaan we naar het toilet. Nadien volgt het koek- en drankmoment.

We doen onze jassen aan voor de speeltijd van 10.25 u. Na de speeltijd gaan we verder met onze activiteiten.

Om 12.05 u. begint de middagpauze (boterhammen of warme maaltijd).

Om 13.30 u. gaat de bel weer. Na een kort onthaal kunnen de kleuters gaan spelen in de klas, de juf zorgt voor de nodige begeleiding. Er is ook wat tijd om een spelletje te spelen of om een werkje af te maken.

Rond 14.55 u. ruimen we alles op, want we gaan nog buiten spelen. Daarna maken we ons klaar om naar huis te gaan.